7,753 բառեր. 83,676 Թարգմանություններ է.
1,478,304 բառերը / արտահայտությունները, 7,836 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Պորտուգալացի թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է englishbraziliandictionary.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
8.4397 / 0.6458 (19)
Վերադառնալ սկիզբ